• In principe mag ik geen medicatie geven. Indien het noodzakelijk is, dient  een ouder altijd een verklaring medicijngebruik in te vullen.
  • U blijft te allen tijde zelf de verantwoordelijkheid hiervoor dragen.
  • Ik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele allergische reacties of andere bijwerkingen van het medicijn.
  • Ik kan dit wel mee in de gaten houden als de bijsluiter erbij geleverd wordt en mij voor gedaan wordt hoe het toegediend moet worden.