Ziekte:

 • Mocht u kind(eren)  ziek zijn en niet kunnen komen, geeft u dit zo snel mogelijk door. Liefst al een dag van te voren (indien mogelijk) maar uiterlijk voor aanvang van de dag, dat u kind normaal zou komen.
 • Mocht u kind een besmettelijke ziekte hebben laat dit dan ook weten. Ik kan dan de andere ouders informeren over het mogelijke besmettingsgevaar.
 • Bij waterpokken kunnen de kinderen komen als de blaasjes zijn ingedroogd. Als er nog blaasjes zijn, is de ziekte nog besmettelijk voor anderen. Meestal zijn de kinderen er ook niet al te fit onder.

Het kind kan niet komen:

 • Als het kind zich echt ziek en beroerd voelt, suf is, pijn heeft, hangerig is en/of veel huilt.
 • Als ik niet de extra aandacht, verzorging en rust kan bieden die het zieke kind nodig heeft
 • Als het niet deel kan nemen aan bepaalde ingeplande activiteiten zoals  wanneer we bijv. naar de dierentuin  gaan.
 • Als er sprake is van besmettingsgevaar voor mezelf en/of de andere kinderen bijv. diarree, veel spugen, of krentenbaard.
 • Bij hoge koorts boven de 38 °C.
 • Bij waterpokken, als de blaasjes nog niet ingedroogd zijn.
 • Mocht u kind ziek worden tijdens de opvang, wordt er met u overlegd  wat we kunnen gaan doen. Bij ziekte is het voor het kind het fijnste als het bij de ouders is.
 • Mocht het noodzakelijk zijn dat de huisarts ingeschakeld moet worden gaat dit in overleg met u. Mocht het zo ernstig zijn dat er direct stappen ondernomen moet worden. Dan gaat dat eerst gebeuren en wordt u daarna op de hoogte gebracht. Er is in die tijd dan een achterwacht in huis voor de resterende kinderen indien ik met het zieke kind weg zou moeten.
 • Mocht er iemand in mijn gezin ziek zijn of ik zelf, dan wordt u daar zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht. Er is een mogelijkheid om vervangende opvang te krijgen als dat nodig mocht zijn.